Projekt Dakini Gompa

Dakini Gompa je projektem výstavby nového buddhistického centra v Českém Těšíně. V roce 2008 byla za tímto účelem zakoupena nemovitost v malebném parku do vlastnictví Nadačního fondu Nydahl. Tento fond podporuje vznik meditačních center Buddhismu Diamantové cesty po celé České republice.

Naše vize

Více než deset let působíme v pronajatých prostorách, které už nejsou pro pořádání mnohých akcí kapacitně vyhovující. Vlastní budova, kterou jsme koupili v parku na ul. Frýdecká, poskytne stabilnější zázemí. V novém centru se bude nacházet větší meditační a společenská místnost, knihovna či pokoj pro navštěvující učitele. Budova, kterou nyní rekonstruujeme, pozvedne atraktivitu místa a stane se jeho zajímavým kulturním obohacením. Výstavba probíhá na základě přání našeho učitele lamy Oleho Nydahla, který místo osobně navštívil.

Česko Těšínské centrum je jedno z padesáti meditačních center buddhismu Diamantové cesty v ČR, která byla založena lamou Olem Nydahlem a jsou pod duchovním vedením 17. Karmapy Thaje Dordžeho.