Projekt Dakini Gompa

Dakini Gompa to wspólny projekt północnomorawskich ośrodków buddyzmu Diamentowej Drogi linii Karma Kagyu, pod przewodnictwem Lamy Ole Nydhala. Celem projektu jest zbudowanie ośrodka jako miejsca, w którym zainteresowani z całego regionu mogą poznać nauki Buddy, nauczyć się medytować oraz wspólnie rozwijać się w oparciu o przyjaźń i idealizm.

Nieruchomość jest własnością Fundacji Diamentowej Drogi, wspierającej powstawanie ośrodków medytacyjnych buddyzmu Diamentowej Drogi w Republice Czeskiej.

Na poziomie międzynarodowym buddyzm Diamentowej Drogi rozwija się pod duchowym przewodnictwem J.Ś XVII Karmapy Trinleja Taje Dordże, prowadzony przez Lamę Ole Nydahla.