Projekt można wesprzeć również finansowo, jednorazowo lub poprzez stałe zlecienie.

Szczegóły poniżej. Dziękujemy.

0 %

Rekonstrukcja nowego ośrodka

Udało nam się zgromadzić: 2 037 600
Trzeba jeszcze uzbierać: 2 062 400 Kč*
* wstępny kosztorys, będzie na bieżąco aktualizowany

W celu uniknięcia wysokich opłat za przelewy transgraniczne z Polski do Czech, prosimy darczyńców z Polski o dokonywnie wpłat na poniższe polskie konto. Przelewy na: Związek Buddyjski Karma Kagyu ul. Rzeczna 1
43-309
Bielsko-Biała
Nr konta: 80 2130 0004 2001 0361 5135 0001 Wiadomość dla odbiorcy: Dakini Gompa
0 %

Nowy posąg Buddy

Udało nam się zgromadzić: 96 500
Trzeba jeszcze uzbierać: 65 700

Nr naszego konta (IBAN): CZ34 0100 0000 4322 4617 0287 SWIFT: KOMBCZPP Adres banku: Komerční banka, a. s. (Pobočka Praha 2 – náměstí Míru), Italská 1219/2, 120 00 Praha 2 Symbol wariabilny: data urodzenia w formacie:RRMMDD+0109 (np.data urodzenia jest 13.5.1984, s.w. będzie 8405130109) Wiadomość dla odbiorcy: nazwisko/DAR/SOCHA/CESKY TESIN